• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Logistyka trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć.


Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele 1-2 razy w miesiącu w godzinach 9.00-17.00, w budynkach SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej.


Studia Podyplomowe Logistyka kierujemy do:

– pracowników komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą uzupełnić aktualną wiedzą z zakresu logistyki,

– specjalistów ds. logistyki, którzy zarządzają zaopatrzeniem, produkcją i przepływem materiałów, magazynem, transportem i dystrybucją,

– osób, które chcą podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką,

– osób, dla których logistyka może się stać ciekawym wyzwaniem zawodowym,

– osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy, samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

  • SGGW
  • SGGW
  • SGGW