• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kontakt

Kierownik studiów: dr Joanna Baran
Sekretarz studiów: dr Marcin Wysokiński

Sekretariat Studiów Podyplomowych Logistyka
SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pok. 109
02-787 Warszawa,
tel.: (+22) 593 42 60
tel.kom.: 0 609 859 486; 0 609 409 286; 
fax: (+22) 593 42 56
e-mail: splogistyka@sggw.pl
strona www: www.splogistyka.sggw.pl
  • SGGW
  • SGGW
  • SGGW