• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Plan zajęć - edycja 2016/2017

Plan zajęć

ZJAZD 7 (25-26.03.2017 r.)

- sobota (godz. 9-13) Mapowanie procesów logistycznych sala 2072 bud 23

- sobota (godz. 13-17) Mapowanie procesów logistycznych ćw gr A - sala 2072 bud 23

- sobota (godz. 13-17) Techniki i strategie zarządzania siecią logistyczną - ćw gr B - sala 141 bud. 23

- niedziela (godz. 8-12) Mapowanie procesów logistycznych gr B - sala 141 bud. 23

- niedziela (godz. 8-12) Techniki i strategie zarządzania siecią logistyczną - gr A sala 2072 bud. 23

- niedziela (godz. 12-16) Metody optymalizacji zadań logistycznych - gr A sala komputerowa 16 bud. 7

- niedziela (godz. 12-16) Techniki i strategie zarządzania siecią logistyczną - gr B sala 2072 bud. 23

ZJAZD 8 (8-9.04.2017 r.)

- sobota (godz. 9-17) BHP w logistyce s. 2072 b.23

- niedziela (godz. 8-12) Laboratorium magazynowe gr A - sala komputerowa

- niedziela (godz. 8-12) Projektowanie systemów logistycznych gr B

- niedziela (godz. 12-16) Laboratorium magazynowe gr B - sala komputerowa

- niedziela (godz. 12-16) Projektowanie systemów logistycznych gr A

ZJAZD 9 (13-14.05.2017 r)

- sobota (godz. 9.00-17.00) Gra logistyczna

- niedziela (godz. 8-12) Laboratorium magazynowe gr A - sala komputerowa

- niedziela (godz. 8-12) Projektowanie systemów logistycznych gr B

- niedziela (godz. 12-16) Laboratorium magazynowe gr B - sala komputerowa

- niedziela (godz. 12-16) Projektowanie systemów logistycznych gr A

ZJAZD 10 (20-21.05.2017 r)

- sobota (godz. 8-9) Egzamin

- sobota (godz. 9.00-13.00) Studia przypadków

- sobota (godz. 13.00-17.00) Dokumentacja logistyczna

- niedziela (godz. 8-12) Studia przypadków

- niedziela (godz. 12-16) Metody optymalizacji zadań logistycznych gr B - sala komputerowa

- niedziela (godz. 12-16) TTechniki i strategie zarządzania siecią logistyczną gr A

  • SGGW
  • SGGW
  • SGGW