• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

PLAN ZAJĘĆ
ROK AKADEMICKI 2017/2018, SEMESTR II


Data zjazdu

Dzień

Godziny

Przedmiot

Sala

Zjazd 6

Sobota

9.00 -13.00

Mapowanie procesów
logistycznych

budynek 37, sala 0/41

3-4.03.2018

13.00-17.00

Mapowanie procesów
logistycznych - gr A

 budynek 37, sala 0/41

13.00-17.00

Optymalizacja zadań
logistycznych- gr B

budynek 3, s. 110 A

sala komputerowa

Niedziela

8.00 -12.00

Planowanie
marketingowe

budynek 37, sala 0/41

12.00-16.00

Mapowanie procesów
logistycznych - gr B

budynek 37, sala 0/41

12.00-16.00

Techniki i strategie
zarządzania siecią - gr A

budynek 37, sala 1/19

Zjazd 7

Sobota

9.00 -13.00

Optymalizacja zadań
logistycznych- gr A

budynek 3, s. 110 A

sala komputerowa

17-18.03.2018

9.00-13.00

Techniki i strategie
zarządzania siecią - gr B

budynek 37, sala 0/41

13.00-17.00

Studium przypadku 1

budynek 37, sala 0/41

Niedziela

8.00 -16.00

Magazynowanie i
transport towarów
niebezpiecznych

budynek 37, sala 0/41

Zjazd 8

Sobota

9.00-17.00

BHP w logistyce

budynek 37, sala 0/41

7-8.04.2018

Niedziela

8.00-16.00

Audyt w logistyce

budynek 37, sala 0/41

Zjazd 9

21-22.04.2018

Sobota

9.00-13.00

Studium przypadku 2 i 3

budynek 37, sala 0/41

13.00-17.00

Ekonomika transportu

budynek 37, sala 0/41

Niedziela

8.00-16.00

Laboratorium
magazynowe - gr A

budynek 3, s. 110 D

sala komputerowa

8.00-16.00

Informatyka w logistyce -
gr B

budynek 6, s. B08/3

sala komputerowa

Zjazd 10

Sobota

8.00 - 9.00

Egzamin

budynek 37, sala 0/41A

26-27.05.2018

9.00-17.00

Gra logistyczna

budynek 37, sala 0/41A

Niedziela

8.00-16.00

Laboratorium
magazynowe - gr B

budynek 3, s. 110 D

sala komputerowa

8.00-16.00

Informatyka w logistyce -
gr A

budynek 6, s. A44/2

sala komputerowa

 

 

 

 

  • SGGW
  • SGGW
  • SGGW