• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Program studiów w roku akademickim 2018/2019

Program Studiów Podyplomowych Logistyka obejmuje następujące przedmioty:

ModułNazwa przedmiotuLiczba godzin ogółem
Wykład inauguracyjny2
Podstawy planowania i zarządzania logistycznego
Podstawy logistyki6
Zarządzanie strategiczne 8
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach logistycznych4
Analiza kosztów w przedsiębiorstwie8
Prawo w logistyce4
Negocjacje4
Zapasy i magazynowanie
Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie8
Gospodarka magazynowa8
Laboratorium magazynowe8
Transport
Ekonomika transportu8
Infrastruktura transportu6
Spedycja w logistyce6
Opakowania
Opakowania i kody kreskowe8
BHP&ADR
BHP w logistyce8
Magazynowanie i transport towarów niebezpiecznych8
Metody i techniki w logistyce
Informatyka w logistyce 8
Metody optymalizacji zadań logistycznych4
Techniki i starategie zarządzania siecią logistyczną8
Mapowanie procesów logistycznych8
Logistyka w praktyce
Dokumentacja logistyczna4
Gra logistyczna8
Audyt logistyczny w przedsiębiorstwie8
Studia przypadku8
RAZEM160
Egzaminy4
  • SGGW
  • SGGW
  • SGGW